Schooluren

Inlooptijd van 8.30 tot 8.45

Schooltijd van 8.45 tot 15.15
(woensdag : 12.25)

Uitlooptijd van 15.15 tot 15.30

Voor- en Naschoolse opvang

van 06.30 tot 08.30

15.30 tot 18.30

Opvang baby en peuter

van 06.30 tot 18.30
is er opvang mogelijk voor
0 tot 2,5 jarigen

Tussendoortje

Mondomio voorziet in een gezond tussendoortje voor een kleine bijdrage

Boterhammen in de klas

's Middags eten we samen in de klas
onze meegebrachte boterhammen op.
We voorzien soep in de wintermaanden.

Drank

Drinkbus met water
Kan op school nagevuld worden

Bibliotheek

Een schoolbibliotheek waar wekelijks boeken kunnen ontleend worden.
(in voorbereiding)

Uniform

Onze school kiest in samenspraak met ouders voor een uniform.
Het zorgt voor verbondenheid tussen de kinderen.

Vrije Werktijd

Kinderen die dit wensen, 
mogen tussen 15.30 en 16.00 op school zelfstandig taken afwerken, opzoekwerk doen, samen oefenen.
Tijdens dit moment is er begeleiding.
We vragen een bijdrage van 1 euro.

Onze corona schooluren

Tien minuten voor schooltijd, om 8.45 uur, gaan de deuren open en kunnen de leerlingen naar binnen.
08.45 tot 09.00 : inloop
09.00 tot 12.15 : persoonlijk moment of groepsinstructie
12.15 tot 13.00 : samen eten en middagpauze
13.00 tot 15.00 : persoonlijk moment of groepsinstructie

Binnen- en buitenschoenen

Onze school werkt met binnen- en buitenschoenen.
Dit betekent dat iedereen die de school binnenkomt de schoenen uitdoet. 
Kinderen brengen van thuis een paar pantoffels mee of lopen op kousen.
Dit vanuit onze achterliggende visie van rust en geborgenheid.
En.. zo houden we de school ook netjes en proper.

Ontwikkelgroepen voor kleuters

De kinderen van 2,5 tot 5 groeien op in onze eerste ontwikkelgroep. Hierdoor vinden ze aansluiting bij hun eigen ontwikkelingsniveau en zijn ze het ene moment leerling, het andere moment leerkracht.

en lagere school…

Ook in de lagere school zitten kinderen van verschillende leeftijden samen, waar ze in hun eigen tempo vorderen. Waar kan wordt leerstof thematisch aangebracht zodat alles wat ze leren zo snel mogelijk toegepast kan worden.
We streven naar een middenbouw voor de kinderen tussen 6 en 9, voor de bovenbouw  tussen 10 en 12.