Schooluren

Inlooptijd van 8.30 tot 8.45

Schooltijd van 8.45 tot 15.15
(woensdag : 12.25)

Uitlooptijd van 15.15 tot 15.30

Voor- en Naschoolse opvang

van 06.30 tot 08.30

15.30 tot 18.30

Opvang baby en peuter

van 06.30 tot 18.30
is er opvang mogelijk voor
0 tot 2,5 jarigen.

Tussendoortje

Mondomio voorziet in een gezond tussendoortje voor een kleine bijdrage.

Boterhammen in de klas

's Middags eten we samen in de klas
onze meegebrachte boterhammen op.

Drank

Drinkbus met water
Deze kan op school nagevuld worden.

Bibliotheek

Een schoolbibliotheek waar wekelijks boeken kunnen ontleend worden.

 Een helpende hand?

Wil u meewerken aan de uitbouw van een duurzame Montessorischool?
Neem dan gerust contact op
0474 45 45 69

Vrije Werktijd

Kinderen die dit wensen, 
mogen tussen 15.30 en 16.00 op school zelfstandig taken afwerken, opzoekwerk doen, samen oefenen.
Tijdens dit moment is er begeleiding.
We vragen een bijdrage van 1 euro.

Onze schooluren

Tien minuten voor schooltijd, om 8.45 uur, gaan de deuren open en kunnen de leerlingen naar binnen.
08.45 tot 09.00 : inloop
09.00 tot 12.15 : individuele of groepsinstructie en zelfstandig werk
12.25 tot 13.30 : samen eten en middagpauze
13.30 tot 15.15 : individuele of groepsinstructie en zelfstandig werk

15.30 tot 16.00 : vrije werktijd op school

Binnen- en buitenschoenen

Onze school werkt met binnen- en buitenschoenen.
Dit betekent dat iedereen die de school binnenkomt de schoenen uitdoet. 
Kinderen brengen van thuis een paar pantoffels mee of lopen op kousen.
Dit vanuit onze achterliggende visie van rust en geborgenheid.
En.. zo houden we de school ook netjes en proper.

Ontwikkelgroepen voor kleuters

De Ontdekkers zijn de jongste kinderen van 2,5 tot 5. Hierdoor vinden ze aansluiting bij hun eigen ontwikkelingsniveau en zijn ze het ene moment leerling, het andere moment leerkracht.

en lagere school…

Ook in de lagere school zitten kinderen van 3 verschillende leeftijden samen, waar ze in hun eigen tempo vorderen. Waar kan wordt leerstof thematisch aangebracht, zodat alles wat ze leren zo snel mogelijk toegepast kan worden.
De Onderzoekers voor de kinderen tussen 6 en 9, en De Wetenschappers zijn onze leerlingen  tussen 10 en 12.